دوشنبه 25 آذر 1398

همایش ها، نمایشگاه ها و جشنواره ها

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/04/20 10:43 ویرایش : ‎1398/06/03 09:40 بازدید: 150

عنوان همایش

دبیرخانه همایش

مکان برگزاری

زمان برگزاری

محور همایش

مخاطبان

روز

ماه

سال

اولین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد انزلی

فراز تجارت توسکا

گیلان

نمایشگاه بین‌المللی منطقه آزاد انزلی

5

6

98

معرفی پروژه های سرمایه‌گذاری، بورس، بانک، بیمه و توانمندی‌های صادراتی منطقه آزاد انزلی

شرکت‌های داخلی، کارشناسان و متخصصان بازار مالی

اولین نمایشگاه تخصصی؛ عملکرد و فرصت های سرمایه گذاری شهرداری ها و دهیاری های استان

پردیس نگار آفتاب

گیلان

نمایشگاه بین‌المللی منطقه آزاد انزلی

16

07

98

-ارائه عملکرد و دستاوردهای شهرداری ها و دهیاری های استان

-ثبت های تخصصی با حضور اساتید دانشگاه

-ارائه پنل های تخصصی با محوریت موانع و چالشهای پیش رو در مدیریت شهرهای گیلان

-نقش دهیاری ها در توسعه پایدار روستایی

فعالان سرمایه گذاری،

کارشناسان مدیریت شهری و روستایی،

شرکت های توسعه و زیرساخت،

شهروندان

دولت و ملت همدلی و همزبانی