دوشنبه 25 آذر 1398
مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان؛

تاثیر برنده سازی در فرصت های سرمایه گذاری گیلان مغفول مانده است

نسخه چاپی بازدید: 14

مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان گفت : تاثیر برنده سازی در فرصت های سرمایه گذاری گیلان مغفول مانده است که باید به ارزش افرینی های برند در اقتصاد استان بیشتر توجه شود.

دکتر یونس رنجکش در کار گروه بررسی فرصت های سرمایه گذاری شهرستان سیاهکل در فرمانداری این شهرستان افزود : برند یک فرصت برای ارزش افرینی های بیشتر در سرمایه گذاری است که می تواند موجب رونق اقتصادی و توسعه منطقه شود.

وی یاد اور شد : گیلان بواسطه ظرفیت های متنوعی که در بخش های مختلف دارد می توانبا برند سازی فرصت های موجود، پویایی و تحرک بیشتری در توسعه کسب و کارها و رونق آنها ایجاد کرد.

وی تاکید کرد : شناخت فرصت ها و رویداد سازی بر اساس ظرفیت های موجود در استان یک نیاز جدی در تولید برند است که باید با برنامه ریزی انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وجود ظرفیت های گیلان در بخش اب بندان ها و زراعت چوب پرداخت و دو اولویت مهم استان در بهره برداری از این موقعیت ها تا سال جاری در راستای بهره وری و استفاده چند منظوره در این زمینه  یاد کرد.

وی ادامه داد: باید بتوانیم با برنامه ریزی های دقیق و سپردن امور به بخش خصوصی و جامعه هدف محلی و برند سازی موقعیت های روستایی از ظرفیت های موجود در بخش های مختلف بهره مند شویم.

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان با اشاره به شناسایی و ثبت بیش از ۵هزار فرصت سرمایه گذاری در گیلان که چهار هزار مورد ان در حوزه گردشگری است یاد اور شد :۱۷۰ فرصت در این زمینه مربوط به شهرستان سیاهکل است .

رنجکش افزود : این فرصت ها با هماهنگی فرمانداری های شهرستان ها تهیه شده است و در سایر بخش های خدمات ، صنعت و کشاورزی نیز فرصت های بیشتری وجود دارد که باید شناسایی و این فرصت ها تبدیل به ارزش افزوده شود.

در این جلسه که جمعی از مدیران کل استان نیز حضور داشتند صوفی فرماندار سیاهکل به ارایه گزارشی از وضعیت توانمندی های این شهرستان در حوزه های سرمایه گذاری پرداخت و خواستار رفع تنگناهای موجود و پیگیری مشکلات سرمایه گذاران شد.

بررسی مشکلات چند طرح سرمایه گذاری و بررسی وضعیت واگذاری پنج اب بندان پایلوت شهرستان سیاهکل برای استفاده های چند منظوره با محوریت تامین اب کشاورزی و اولویت واگذاری جامعه هدف روستاهای منطقه و سرمایه گذاران محلی از دیگر برنامه های این کار گروه بود.

دولت و ملت همدلی و همزبانی