پنجشنبه 28 شهریور 1398
تدوین شناسنامه فرصت های سرمایه گذاری شهرستان های گیلان در اولویت است

تدوین شناسنامه فرصت های سرمایه گذاری شهرستان های گیلان در اولویت است

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/04/20 12:58 بازدید: 62

سر پرست اداره کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان گفت : تدوین شناسنامه فرصت های سرمایه گذاری شهرستان های استان گیلان در اولویت برنامه ریزی های این اداره کل قرار دارد.یونس رنجکش در جلسه هماهنگی بررسی فرصت های سرمایه گذاری در جمع معاونین فرمانداری های استان گیلان افزود : شناسایی دقیق فرصت ها و ظرفیت های محلی نقش مهمی در تدوین این شناسنامه با هدف معرفی برای سرمایه گذاری دارد.وی اظهار داشت : درهر شهرستان با شناسایی دقیق فرصت ها و برنامه ریزی برای رفع موانع احتمالی می توان از ظرفیت های موجود بهره وری و بهرمندی بهتری داشت .این مسوول یاد اور شد : یکی از مشکلات عمده سرمایه گذاران قرار گرفتن در پروسه پر پیچ و خم اداری و همچنین عدم شناخت از فرصت های موجود در استان است که وظیفه داریم در مسیر تسهیل سرمایه گذاری ها اقدامات اساسی متناسب با شرایط موجود و قوانین جاری انجام دهیم .به گفته وی ، اطلاعات در حوزه سرمایه گذاری ها باید بصورت شفاف و با در نظر گرفتن تمامی شرایط به متقاضیان ارایه شود و نباید فرصت های استان در قفسه های ادارات بایگانی گردد.وی تاکید کرد : فرمانداری های استان با همکاری دهیاری ها و ادارات شهرستان نسبت به تهیه فهرستی از ظرفیت های موجود در همه زمینه های سرمایه گذاری اقدامو ضمن بررسی شرایط و تطبیق این فرصت ها با قوانین و مقررات دستگاههای اجرایی نسبت به معرفی جاذبه های سرمایه گذاری منطقه عمل نمایند.وی ادامه داد: برای ارایه اطلاعات تدوین شناسنامه فرصت های سرمایه گذاری شهرستان ها یک ماه زمان پیش بینی شده است که فرایند بعدی بر اساس جدولزمانی بعد انجام خواهد شدوی همچنین بر اصلاح و به روز کردن سامانه و اطلاعات گذشته توسط فرمانداری ها تاکید و خواستار تدابیر بهتر در بهره مندی از ظرفیت های استان برای رونق کسب و کار و تولید سرمایه و ارزش افزوده از امکانات و فرصت های موجود شد 

دولت و ملت همدلی و همزبانی